Croeso i Ddyffryn Aeron
Siopau lleol
Ysgol Gynradd Dihewyd
llyfr lluniau Dyffryn Aeron
tafarnau lleol
Theatr Felinfach
Clwb Pêl-droed Felinfach
lluniau o bentre Dihewyd
capel ac eglwys Dihewyd
Nôl i arwydd Dyffryn Aeron

Ble mae Dihewyd?: Mae ar y B4342 rhwng pentrefi Ystrad Aeron a Llanarth; tro i'r chwith ar sgwâr Ystrad os ti'n teithio o gyfeiriad Llanbed.

Pam Dihewyd?: Daw enw'r pentref o'r hen air Cymraeg diheuyd sy'n golygu dyhead - dyhead neu awydd am le dymunol i fyw. Yr hen enw ar eglwys Dihewyd oedd Llanwyddalus, sydd wedi arwain at enwi Ffair Dalis, Heol Gwyddalis, Bryndalis, Ffynnon Dalis ayb. Mae cyfeiriad at y ffair enwog yn 1570 fel ffair Llanvidales in Dyhewed.

Faint sy'n byw yn Dihewyd?: Mae'r pentre'n rhan o blwyf Llanfihangel Ystrad (Ward Dihewyd), ac yn 2004 roedd y ward yn cynnwys o 126 o gartrefi a 256 o bleidleiswyr.

Beth sy'n digwydd yn Dihewyd?: Er mai pentre bach yw Dihewyd o ran poblogaeth mae llawer iawn o bethau'n digwydd yno. Clicia ar y dolenni ar ochr chwith y dudalen i ffeindio mas!

Ble alla i siopa?: Yn anffodus mae Siop Dihewyd wedi cau ers rhai blynyddoedd ond mae siopau Ystrad a Felinfach yn ddigon agos.

cwmni cymru1.net