Croeso i Ddyffryn Aeron
Siopau Felinfach
Ysgol Gynradd Felinfach
llyfr lluniau Dyffryn Aeron
tafarnau lleol
Theatr Felinfach
Clwb Pêl-droed Felinfach
lluniau o Felinfach
Capeli Felinfach
Nôl i arwydd Dyffryn Aeron

Ble mae Felinfach?: Ar y brif hewl rhwng trefi Llanbedr Pont Steffan (Llanbed) ac Aberaeron.

Pam Felinfach?: Mae'r pentre'n lle naturiol i gael melin gan ei fod mewn man canolog ar lawr y Dyffryn, ac roedd melin yn arfer bod y tu ôl i ble mae hen sied y cop yn sefyll nawr.

Faint sy'n byw yn Felinfach?: Mae'r pentre'n rhan o blwyf Llanfihangel Ystrad (Ward Felinfach), ac yn 2004 roedd y ward yn cynnwys o 304 gartrefi a 579 o bleidleiswyr. Mae'r rhan fwyaf o boblogaeth Felinfach yn byw yn un o'r ddwy stâd sydd yn y pentre, sef Bro Henllys a Bryn Salem.

Beth sy'n digwydd yn Felinfach?: Hwn yw pentref mwyaf Dyffryn Aeron o ran poblogaeth ac mae nifer o glybiau a chymdeithasau yn cwrdd yn Felinfach. Clicia ar y dolenni ar yr ochr chwith i gael mwy o wybodaeth!

Ble alla i siopa?: Mae'r pentre'n cynnal dwy siop, sef Siop y Pentref a'r Swyddfa Bost. Mae siop drin gwallt Fanw a Tess hefyd yng nghanol y pentre, a Chyflenwyr Cig Moch Aeron wrth fynedfa Bryn Salem.

gweinydd gwefan dyffrynaeron.com yw
cwmni cymru1.net